Zebranie Generalne

W niedzielę, 10 lutego o godz. 13.00, w siedzibie Związku Polskiego (Mølholmsvej 32, 9000 Aalborg)

Zebranie Generalne daje nam wszystkim możliwość dyskusji i wymiany poglądów. Jest dla nas niezwykle ważne, by usłyszeć Państwa propozycje i opinie, oraz w jaki sposób możemy wzbogacić naszą działalność-co zmienić lub z czego zrezygnować.

Tylko my sami - członkowie i sympatycy Związku - mamy możliwość wytyczenia programu na najbliższy rok, a także nowych kierunków rozwoju. Wszystkie propozycje-małe i duże-są bardzo mile widziane i oczekiwane. W przerwie zapraszamy na ciasto i kawę/herbatę.
Przypominamy, że w głosowaniu mogą uczestniczyć tylko członkowie Związku.

Składki członkowskie można uregulować na Zebraniu Generalnym lub bezpośrednio na konto bankowe Związku:
Nordea Bank Danmark A/S Aabybro Afdeling,
reg. Nr 5941 konto nr.: 0727-490-469
Prosimy pamiętać o podaniu nazwiska i rodzaju wpłaty, np. Kowalski, 350 kr-Związek Polski.
Składki wynoszą:
Składka rodzinna (rodzina z dziećmi poniżej 18 lat) - 350 kr.
Składka indywidualna - 200 kr.
Młodzież ucząca się (pomiędzy 18 i 25 lat) - 150 kr.
Renciści i emeryci (powyżej 65 lat) - 150 kr.

Szczegóły zebrania:
1. Wybór prowadzącego zebranie
2. Sprawozdanie Prezesa Związku za rok 2018
3. Rozliczenie finansowe Związku.
4. Wybór członków zarządu i ich zastępców
Do wyboru:
- trzech członków zarządu na 2 lata.
- trzech zastępców na 1 rok.
- rewident, zastępca rewidenta
6. Wolne wnioski
Wnioski i propozycje prosimy kierować do Prezesa Związku, Jadwigi Jonsdottir pod nr. tel.: 4528899102 lub na adres mailowy: jj@polacy.dk, najpóźniej do 2 lutego.
Z pozdrowieniami
Zarząd Związku Polskiego w Aalborg