OM FORENINGEN

Foreningen er åben for alle -individuelt eller som familie.
Man bliver medlem ved at betale kontingent, men vi agerer for alle herboende polakker og danskere med forkærlighed eller simpel interesse for Polen.

Vi arrangerer forskellige events for at promovere begge landets kultur.
Desuden styrker vi sammenholdet iblandt herboende polakker - fagligt og socialt. En speciel opgave er at støtte polske børn og unge i læringsproces af det polske sprog, kultur og traditioner.

Under menupunkt „KALENDER” kan man finde oversigt over de sidste og kommende arrangementer .
Vi har vores egne lokaler, som kan bruges til klubaktiviteter af forskellig slags: fx. bridge, temaaftner, kunstbegivenheder eller til almindelig god selskabelige events.

KONTINGENT:

Familiekontingent med hjemmeboende børn under 25 år 350 kr.

Individuelt: Voksne 200 kr.

Studerende (mellem 18 og 25 år) 150 kr.

Førtidspensionister og pensionister fra 65 år 150 kr.

Indbetaling af kontingent eller for deltagelse i aktiviteter kan ske i alle bankens filialer eller via netbank til den nedenstående konto.
Husk endelig at angive indbetaler navn og hvad indbetalingen skal dække, fx Nielsen, Polsk Forening, familiekontingent

Nordea Bank A/S
reg: 5941 konto: 0727490469

KONTAKT

Polsk Forening i Aalborg
Mølholmsvej 32
9000 Aalborg
zarzad@polacy.dk

Formand
Jadwiga Jonsdottir
tlf: 98 23 23 28
jj@polacy.dk

Næstformand
Ewa Antonowicz
tlf: 40 14 07 72
ea@polacy.dk