Polsk Forening blev etableret d. 25. oktober 1988.
Foreningens formål er at agere for polakker bosat i Danmark og for danskere med interesse for Polen, med henblik på at udnytte ressourcer og at styrke udviklingsmuligheder hos herboende polakker og danskere af polsk afstamning til gavn for de lokale samfund og for at støtte udviklingen i det forenede Europa.
Fomålet opnås ved vejlednings– og informationstiltag, kulturelle og samfundsmæssige projekter og generalt ved at formidle i kontakter mellem Danmark og Polen, ved at bygge et moderne image for polakker og Polen, der er fri for fordomme og stereoptyper.

AKTIVITETER:
Polske og danske kulturelle arrangementer der fremmer forståelse for hinandens kultur og traditioner.
Seminarer og møder der viser samarbejdsmuligheder mellem danske og polske institutioner og organisationer.
Studiebesøg i Denmark og erfaringsudvekslingsprojekter fra forskellige miljøer i Polen og Denmark.
Fester og møder for at fastholde polske og danske traditioner
Aktiviteter for børn: polsk legestue, støtte til modersmålundervisning
Aktiviteter i klubber til interessegrupper
Integrations– og udviklingsprojekter for at opnå synergieffekt mellem de lokale samfund og herboende polakker

Polakker i Nordjylland

Sidst i det 19. årh. var Polen besat og havde i mere end 100 år været delt mellem Preussen, Østrig og Rusland. Som følge af flere opstande, krig og fattigdom har mange polakker flygtet til forskellige europæiske lande og Amerika.
For 110 år siden kom de første 400 polske piger til Danmark for at arbejde på de store gårde og godser på Lolland.
Polakker ankom også til Nordjylland for at arbejde ved landbruget, hvor der var mangel på arbejdskraft. Snart, som den lokale avis skrev, ” i næsten alle stalde kunne man høre det polske sprog”.
Den polske gruppe hurtig dannede den lokale menighed og netop i kirkebøger finder vi den første historiske spor af polsk indvandring i Nordjylland: 24. oktober 1899 et polsk barn blev døbt. Dets forældre arbejdede og boede på Klarupgaard ved Aalborg.
I det 20. årh. har d. 2. verdenskrig og den efterfølgende kommunistiske besættelse af Polen bidraget til mange polske flygtninge- og udvandringsbølger – også til Danmark – med den største af dem i 1980erne (”Solidaritets” kamp mod regimet og undtagelsestilstanden).
Polen blev EU medlem i 2004 og derefter begyndte flere danske virksomheder at ansætte polske specialister. I årene 2005-7 har de fleste af danske amter rekrutteret flere hundreder af polske speciallæger. I 2008 arbejder der efterhånden flere tusinder af polske arbejdere, hovedsagelig i bygge- og anlæg, nærings- og levnedsmiddel og servicesektorer.